ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น ประจำปี 2560

ขอเรียนเชิญสถานพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่นประจำปี2560 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้ 

>> เอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม

>> เกณฑ์การให้คะแนน CKD clinic

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
254
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
898036