(ปิดรับสมัคร) ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Nephrology Meeting วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561

ประชุมวิชาการ Nephrology Meeting จัดขึ้นวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Essentials in Dialysis for Nephrologists” ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร ชั้นลอย โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

**เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้ามาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากทำให้จำนวนที่นั่งเต็ม ทางสมาคมฯจึงขอปิดรับสมัครการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Nephrology Meeting ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป*

>> กำหนดการประชุม Nephrology Meeting

>> จดหมายเชิญประชุม Nephrology Meeting 

>> แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรมเอเชีย

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
254
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
898058