ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญภาษาไทย หัวข้อ “Kidney Health for Everyone Everywhere”ในกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day 2019)”

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญภาษาไทย หัวข้อ “Kidney Health for Everyone Everywhere”ในกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day 2019)” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40)

>> หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญภาษาไทย หัวข้อ “Kidney Health for Everyone Everywhere” ในกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day)” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สอบถามเพิ่มเติม
คุณพิชยา โทร. 02-716-6091ในวันและเวลาทำการ

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
932626