Update ประกาศ เรื่องการสมัครสอบผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม ปี 2562

พยาบาลไตเทียมที่สนใจสมัครสอบผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

>> ใบสมัครสอบผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม ปี 2562

>> จดหมายรับสมัครสอบผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม ปี 2562 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สอบครั้งที่ 2 หรือ 3

1.ให้ดาวน์โหลดใบสมัครสอบฯ ในเว็บสมาคมโรคไตฯ หน้า 1-3 และกรอกรายละเอียดพร้อมติดรูปถ่ายมาใหม่

2.เอกสารแนบในสมัครได้แก่ ใบรับรองการทำงาน สามารถใช้ของเดิมของปีที่ผ่านมาได้

3.ใบอบรม ใบเข้าประชุมต่างๆ / และสำเนาบัตรต่างๆสามารถใช้ของเดิมของปีที่ผ่านมาได้ (แต่เอกสารใบอบรม ใบเข้าประชุมต่างๆ จะต้องไม่เกินระยะเวลาที่ทางสมาคมฯ กำหนด ***ซึ่งรบกวนเช็คในหน้าของ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในใบสมัครสอบในปีนั้นๆค่ะ

4. แนบหลักฐานแจ้งว่ามีสิทธิสอบครั้งที่ 2 หรือ 3 (โดยเข้าเว็บ http://nst-registration.com/Registration/Module1_Register2/Check_User_Form.php  และ *** Print หน้าผลการสอบของท่านแนบมากับใบสมัครสอบฯ )

5.ผู้สมัครที่ไม่ได้สอบภาคปฏิบัติ ไม่ต้องทำ WI


** กรุณาอ่านรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนก่อนส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  ปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2561 **

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
203
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
630354