ประชาสัมพันธ์ การอบรม TRT coordinator ปี 2562

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรมพยาบาลผู้ประสานงานการลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต (TRT coordinator)โดยใช้โปรแกรม TRT system version 3  ทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้

- วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.00 น. (รอบละ 90 คน)

- วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.00 น. (รอบละ 90 คน)

- วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.00 น.(รอบละ 90 คน)

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 8 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ ที่นี่

>> จดหมายเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม 

>> กำหนดการอบรม TRT coordinator 

>> เกณฑ์การสมัครเข้าร่วมอบรม  TRT coordinator 

กรุณาอ่านเกณฑ์การสมัครให้ละเอียดก่อนทำการสมัครอบรมทุกครั้ง 

*เริ่มสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 -15 มิถุนายน 2562  หรือจนกว่าจะเต็ม* 

>> กรอกใบสมัครออนไลน์ >>  https://forms.gle/iXW81jCAg1uBkrav6   

(กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนส่งเอกสารประกอบการสมัคร)

>> ใบรับรองการปฏิบัติงานเพื่อสมัครฝึกอบรม TRT  (ดาวน์โหลดและกรอกใบรับรองส่งทาง Email หรือ Line)

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
219
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
764042