ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ CKD WEEKEND 2020 วันที่ 31 ม.ค. – 2 ก.พ. พ.ศ. 2563

เนื่องด้วย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ CKD WEEKEND 2020 โดยมี Theme การประชุมคือ “DIVERSITY IN CKD MANAGEMENT” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

>> กำหนดการประชุม CKD Weekend 2020

>> แบบฟอร์มลงทะเบียนงานประชุม

>> จดหมายเรียนเชิญประชุม (ผอ.รพ)

>> จดหมายเรียนเชิญประชุม (สมาชิกสมาคมฯ)

>> แบบฟอร์มใบจองห้องพัก

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
932579