ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่องานประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Acute Kidney Injury & Continuous Renal Replacement Therapy (AKI CRRT) ครั้งที่ 4 ปี 2020

เนื่องด้วย สมาคมโรคไตแห่งประเทศ ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Acute Kidney Injury & Continuous Renal Replacement Therapy (AKI CRRT) ครั้งที่ 4 ปี 2020 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ True Icon Hall at ICONSIAM โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวงการแพทย์ ในประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาธิแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์    ทั้งนี้จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการ Asia Pacific Acute Kidney Injury & Continuous Renal Replacement Therapy (AP AKI CRRT) ครั้งที่ 4 โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

>> จดหมายเรียนเชิญส่งบทคัดย่อ

>> แบบฟอร์มการส่งบทคัดย่อ AP AKI CRRT

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
932579