ประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day)” ประจำปี 2563

ด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมวันไตโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต และลดการบริโภคเค็มแก่ประชาชน โดยจัดกิจกรรมวันไตโลก ใน วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น. ภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 และในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 8 - 15 มีนาคม 2563 ได้จัดให้เป็นสัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภคเค็ม นั้น 

สมาคมโรคไตฯ ขอความร่วมมือสถานพยาบาลในการกำกับดูแลของท่าน ร่วมจัดกิจกรรมวันไตโลก ในช่วงระหว่างวันที่ 8 - 15 มีนาคม 2563 โดยเน้นทำกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวลดการบริโภคเค็ม ภายใต้คำขวัญที่ว่า "คัดกรองป้องกัน รู้ทันโรคไต " โดยสามารถส่งรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการพร้อมรูปถ่ายหรือสื่ออื่นๆ เพื่อเข้าร่วมประกวด “กิจกรรมวันไตโลกดีเด่น ประจำปี 2563” มายังสมาคมโรคไตฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามหัวข้อด้านล่าง

 >> จดหมายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมไตโลก

>> หลักเกณฑ์ในการประกวดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 63

>> รูป logo สำหรับใช้จัดกิจกรรม

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
236
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
813148