แบบสอบถามสถานการณ์/ข้อเสนอแนะในการดูแลผู้ป่วย COVID-19

สมาคมโรคไตฯ ขอสำรวจสถานการณ์และข้อเสนอแนะจากสมาชิกในการดูแล ผู้ป่วย AKI, chronic dialysis ตามแบบสอบถามที่แนบ เพื่อนำไปพัฒนาและวางแนวทางในกรณีการเกิด 2nd phase

 ***แบบสอบถาม***
1. สถานการณ์ของผป.
2. ข้อเสนอแนะของสมาชิก  

>> Link แบบสอบถาม : https://sites.google.com/pcm.ac.th/nstcovid/home

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
932605