ข่าวสารสมาคม

ข่าวสารทั้งหมด

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "Nephro course 2016"

วันที่ 24-25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป

 

 content

แบบฟอร์มลงทะเบียนสามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่

Download แบบฟอร์มลงทะเบียน

Download จดหมายเชิญประชุม

สำหรับแพทย์และพยาบาล

  • book1.png
  • book2.png
  • book3.png

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Video

More Videos
Watch the video