ขอเชิญร่วมงานประชุม Nephrology Meeting “The Kidney in Systemic Diseases”

งานประชุม Nephrology Meeting “The Kidney in Systemic Diseases” จัดขึ้นวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุม

>> กำหนดการประชุม Nephrology Meeting 

>> ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Nephrology Meeting

>> จดหมายเรียนเชิญประชุม

>> ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.nst-registration.com 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

  • book1.png
  • book2.png
  • book3.png

เพลงสมาคมโรคไตฯ