ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Nephorlogy Meeting วันที่12 - 13 มกราคม 2561

งานประชุมวิชาการ Nephorlogy Meeting หัวข้อ "Core Curriculum in Clomerular Diseases " จัดขึ้นในวันที่ 12 - 13 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานประชุมได้ที่นี่

>> กำหนดการประชุม Nephorlogy Meeting

>> จดหมายเชิญประชุม 

>> แบบฟอร์มจองห้องพัก

>> ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.nst-registration.com 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

  • book1.png
  • book2.png
  • book3.png

เพลงสมาคมโรคไตฯ