แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี ปี ๒๕๕๗ โดยแพทยสภา

แพทยสภาส่งแนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี ปี ๒๕๕๗ เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกวัยได้เข้าถึงบริการตรวจและรักษาการติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่จำกัดอายุ มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายครับ

 

Attach Files

 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
256
Articles View Hits
903180