ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญภาษาไทย หัวข้อ “Kidney Health for Everyone Everywhere”ในกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day 2019)”

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญภาษาไทย หัวข้อ “Kidney Health for Everyone Everywhere”ในกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day 2019)” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40)

>> หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญภาษาไทย หัวข้อ “Kidney Health for Everyone Everywhere” ในกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day)” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สอบถามเพิ่มเติม
คุณพิชยา โทร. 02-716-6091 ในวันและเวลาทำการ

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
254
Articles View Hits
898150