ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Dialysis Weekend 2019

นื่องด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมไตเด็กแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการ Dialysis Weekend 2019 โดยมี Theme “Collaborative Quality Improvement in Dialysis” ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่อายุรแพทย์โรคไต อายุแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์โรคไต พยาบาลไตเทียม และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

>> แบบฟอร์มลงทะเบียนงานประชุม 

>> วาระการประชุม

>> จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
264
Articles View Hits
932586