ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม TRT coordinator รอบ 3 ปี 2562

สำหรับผู้ที่มีรายชื่ออบรม TRT Coordinator  แต่ละรอบ  รายละเอียดการชำระเงินดังนี้

1.ค่าลงทะเบียนในการอบรม คนละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

2.การชำระเงินค่าลงทะเบียนให้ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี (เลขที่บัญชีจะแจ้งทางไลน์กลุ่ม TRT แต่ละรอบ เท่านั้น รบกวนผู้ที่เช็ครายชื่อหากมีรายชื่อในรอบนั้นๆให้ add เข้าไลน์กลุ่มด้วย)

 3.ถ่ายรูปสลิปการชำระเงินส่งมาทางไลน์กลุ่มในรอบที่ add line  และกรุณาแจ้ง ชื่อ,ที่อยู่ในการออกใบเสร็จด้วย (รับใบเสร็จหน้างานในวันที่อบรม)

 4.หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ คุณสุภาภรณ์ นามแก้ว (ไก่) ,คุณนันธิกา ตาทอง เบอร์โทรศัพท์สมาคมโรคไตฯ : 02-716-7450 เบอร์โทรศัพท์มือถือ TRT : 081-8122654  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ** สามารถ add Line ID แต่ละรอบได้ในเอกสารประกาศรายชื่อ**

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าอบรม

>>  Update รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม TRT coordinator รอบที่ 3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

>> กำหนดการอบรม TRT coordinator

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
221
Articles View Hits
765664