ประกาศ**ยกเลิกการจัดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day)” ประจำปี 2563

ด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ได้เชิญชวนประชาชนร่วมงาน “วันไตโลก” (World Kidney Day) ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “Kidney Disease – from Prevention to Detection” โดยเน้นความสำคัญของการตรวจค้นหา และการป้องกันโรคไตไม่ให้เป็นมากจนนำไปสู่ภาวะไตวาย หรือ “คัดกรองป้องกัน รู้ทันโรคไต” ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 นี้ ณ Zone E-อีเดน (Eden) ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. โดยการจัดกิจกรรมวันไตโลกในแต่ละปีที่ผ่านนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ที่ไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดงานได้อย่างแน่นอนทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังเชิงป้องกันสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ที่ไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดงานได้อย่างแน่นอนทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังเชิงป้องกันในการนี้ ทางสมาคมโรคไตฯ คำนึงถึงผลกระทบของการจัดงานที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ร่วมงานและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ดังนั้น สมาคมโรคไตฯ จึงขอแจ้งการเลื่อนดำเนินกิจกรรมวันไตโลก ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

>> ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day)” ประจำปี 2563

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
264
Articles View Hits
932605