ข่าวสาร
 เว็บบอร์ดปรึกษาโรคไต
 สาระความรู้เรื่องโรคไต
 FAQ โรคไต
 ลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับโรคไต
 การฝึกอบรมแพทย์พยาบาล
 Research Center
 TRT
 เนื้อหาวิชาการ
 วารสารสมาคมและหนังสือโรคไต

 

Dialysis Access Symposium 2015 (DAS2015) in SHERATON WALKERHILL HOTEL CONVENTION CENTER, Seoul, Korea
 
 
 
 

แสดงหน้าละ 50 รายการ : 1 2  

 ประชาสัมพันธ์วีดีโอคลิป “สุข 24 ชั่วโมง การ์ตูนสำหรับผู้รักสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ตอนที่ 33 ไตพิฆาต (โรคไต)  29 ธ.ค. 2558   
คณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไต เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวโรคไต โดยประชาสัมพันธ์ผ่านวีดีโอคลิปในเว็บไชด์ยูทูป “สุข 24 ชั่วโมง การ์ตูนสำหรับผู้รักสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ตอนที่ 33 ไตพิฆาต (โรคไต)
 ระวังโรคไตในเด็กและผู้ใหญ่ - บ่ายนี้มีคำตอบ 9MCOT HD ช่อง 30  10 พ.ย. 2558   
บ่ายนี้มีคำตอบ (2 ต.ค.58) ระวังโรคไตในเด็กและผู้ใหญ่ กับ พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ นพ.สาธิต คูระทอง และ ร.อ.หญิง กรกต วีรเธียร 9MCOT HD ช่อง 30
 KDIGO Conference: Understanding Needs in Low and Middle Income Countries  23 ก.ค. 2558   
การประชุม Understanding Needs in Low and Middle Income Countries ระหว่างวันที่ 18-21 มิย 2558 กรุงเทพ ได้จบลงแล้ว ผู้สนใจสามารถ download file presentation ได้ตาม link ด้านใน
 คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558  2 มิ.ย. 2558   
คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไตฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยคณะอนุกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2555-2557 และ พ.ศ. 2557-2559 โดยพัฒนาเนื้อหาให้มีความทันสมัยด้านวิชาการ และมีการผนวกรวมข้อคิดเห็นจากการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต พยาบาลโรคไต นักกำหนดอาหาร และเภสัชกร
 Handout เรื่อง Protein energy wasting syndrome โดย อ.พญ. จุฑาธิป ลิ้มคุณากูล  2 มิ.ย. 2558   
File handout เนื้อหาการบรรยายเรื่อง Protein energy wasting syndrome โดย อ.พญ. จุฑาธิป ลิ้มคุณากูล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ (โรงพยาบาลชลประทาน) ซึ่งบรรยายในงาน Nephrology Meeting ครั้งที่ผ่านมา และได้มีผู้ติดต่อขอสไลด์มาครับ
 แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี ปี ๒๕๕๗ โดยแพทยสภา  12 ม.ค. 2558   
แพทยสภาส่งแนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี ปี ๒๕๕๗ เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกวัยได้เข้าถึงบริการตรวจและรักษาการติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่จำกัดอายุ
 Hemodialysis Clinical Practice Recommendation 2014  20 ส.ค. 2557   
ข้อแนะนำเวชปฏิบัติ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2557 ซึ่งผ่านการทบทวนเนื้อหาบางส่วนให้มีความทันสมัยและทันต่อหลักฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับการจัดลำดับคุณภาพหลักฐานและน้ำหนักคำแนะนำที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
 Lupus Nephritis Update  3 ส.ค. 2557   
Slide Lupus Nephritis จาก น.อ.นพ. ทวีพงษ์ ปาจรีย์ จากงานที่อาจารย์ไปเป็นวิทยากร Nephorlogy Meeting ที่ รพ.จุฬา ครับ (27 - 28 มิถุนายน 2557)
 บทความวิชาการ “อาหารบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกเลือด Updated ” โดย รศ.ชวลิต รัตนกุล  8 ม.ค. 2557   
บทความวิชาการ “อาหารบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกเลือด” โดย รศ.ชวลิต รัตนกุล อาจารย์พิเศษ หน่วยไต รพ.จุฬาลงกรณ์ : Updated รวม 59 หน้า, คลิ๊กเพื่อ Download PDF
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคไตเรื้อรัง ฟอกเลือดด้วยไตเทียม 2556  11 ต.ค. 2556   
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคไตเรื้อรัง ฟอกเลือดด้วยไตเทียม 2556 ใหม่ล่าสุด ประกาศบังคับใช้ 1 กย. 2556 เป็นต้นไป คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 ใหม่ล่าสุด ประกาศสำนักงานประกันสังคม บังคับใช้ 6 พค. 2556 เป็นต้นไป  4 พ.ค. 2556   
ประกาศสำนักงานประกันสังคมใหม่ล่าสุด “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต” และ “แนวทางการปฏิบัติการยื่นขอรับค่าบริการผ่านทาง สกส.”
 ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค  8 มี.ค. 2556   
ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค เครือข่าย ลดบริโภคเค็ม www.LowSaltThailand.org
 Update หนังสือแจ้งเตือนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  7 ม.ค. 2556   
Update 1. หนังสือแจ้งเตือนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 26 พฤศจิกายน 2555 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล ฉบับประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 3. แบบฟอร์มตามประกาศมาตรฐานไตเทียม 2554
 ประกาศ สปสช เรื่องการสนับสนุนและชดเชย Hemodialysis และ ยา EPO บังคับใช้ 1 ตค 2555  7 ธ.ค. 2555   
ประกาศ สปสช เรื่องการสนับสนุนและชดเชย Hemodialysis และ ยา EPO บังคับใช้ 1 ตค 2555
 โปรดระวัง!! บุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ “สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย” ได้ทำการเรี่ยไรขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต  8 พ.ย. 2555   
เนื่องจากมีบุคคลไม่หวังดี ได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ “สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย” ได้ทำการเรี่ยไรขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกและประชาชนทั่วไป ที่พบเห็นบุคคลใดที่กระทำการหรือมีพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ เบอร์ 02-7166091 ,02-7137450 และที่ E-mail: kidney@loxinfo.co.th
 แนวปฏิบัติการยื่นคำขอเบิกค่า HD และ EPO ประกันสังคมทาง Online  17 ต.ค. 2555   
แนวปฎิบัติของศูนย์ไตเทียมในการยื่นขอเบิกค่า HD และ EPO ของผู้ป่วยประกันสังคม ทาง Online โดยใช้โปรแกรมของสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส) เริ่ม 15 ตค 55
 ข้อมูลล่าสุดสำหรับสำหรับแพทย์และผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ในระบบเบิกจ่ายตรงราชการ  8 ต.ค. 2555   
ข้อมูลล่าสุดสำหรับสำหรับแพทย์และผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ในระบบเบิกจ่ายตรงราชการ “การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย” และ “การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”
 เฮ! ผู้ป่วยสปสชที่ฟอกเลือดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าฟอกเลือดแล้ว  18 ก.ย. 2555   
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 “ให้ผู้ป่วยสปสชที่ฟอกเลือดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าฟอกเลือด” (จากเดิมต้องจ่ายค่าฟอกเลือดร่วม 500 บาท)
 ล่าสุด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  9 ก.ค. 2555   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล ฉบับใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
 โรคไตวาย ไม่ตายไว  5 ก.ค. 2555   
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไตวาย โรคไตเรื้อรัง ระยะต่างๆ และสาเหตุของโรคไต อาการเบื้องต้นและสัญญานเตือนของโรคไตวาย ทางเลือกในการรักษาต่างๆ ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์และข้อคิดดีๆ จากตัวแทนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
 ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังด้วยตนเอง สำหรับประชาชนทั่วไป  16 เม.ย. 2555   
ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังแบบศึกษาด้วยตนเอง จัดทำโดย นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นอีกช่องทางในการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังและการชะลอการดำเนินไปของโรคในผู้ป่วยไตเรื้อรัง โดยประกอบไปด้วย สื่อมัลติมีเดียทั้งหมด 6 ตอน
 ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยไตไม่วาย  9 ธ.ค. 2554   
โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรไทย จากการศึกษาล่าสุดของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยคาดประมาณจานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประชากรไทยผู้ใหญ่ทั่วประเทศมีประมาณเจ็ดล้านคน โดยครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น และอีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะปานกลางถึงรุนแรง ในจานวนนี้พบว่ามีผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคไต จึงไม่ได้รับการรักษาและปฏิบัติตัวให้ถูกวิธี ซึ่งจุดประสงค์หลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังคือเพื่อชะลอการเสื่อมของการทางานของไต และป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด โดยการควบคุมความดันโลหิตและลดภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ
 ล่าสุด ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ประกันสังคม เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีบำบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin เพื่อการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน  22 ก.ย. 2554   
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ประกันสังคม เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีบำบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin เพื่อการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน ลงวันที่ 9 กย 54
 ล่าสุด ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ราคากลางยา Erythropoietin  22 ก.ย. 2554   
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ราคากลางยา Erythropoietin ลงวันที่ 5 สค 54
 ข้อแนะนำในการให้สารอาหารทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคไต พ.ศ. 2553  21 ก.ย. 2554   
ไตเป็นอวัยวะที่ความเกี่ยวพันโดยตรงกับกระบวนการเมแทบอลิซึม(Metabolism) ของร่างกาย โดยมีหน้าที่สำคัญ คือ การขจัดของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญสารอาหาร ขจัดน้ำ และเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกายรวมทั้งผลิตภัณฑ์ของโปรตีน และขจัดของส่วนเกินที่ร่างกายผลิตขึ้นเองหรือได้รับเข้ามา
 แนวทางการเบิกค่าทำเส้นเลือดเทียม สำหรับผู้ป่วยระบบหลักประกันสุขภาพ (ใหม่)  28 เม.ย. 2553   
แนวทางการเบิกค่าทำเส้นเลือดเทียม สำหรับผู้ป่วยระบบหลักประกันสุขภาพ (ใหม่) ประกาศวันที่ 8 เมย 2553
 สิทธิบัตรทองสำหรับการฟอกเลือด ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ลงใหม่ครับ)  10 ก.พ. 2553   
สิทธิบัตรทองสำหรับ การล้างไตด้วยการฟอกเลือด ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แทน link เก่าซึ่งไม่สามารถเข้าได้ครับ
 ตารางสรุปสิทธิการเบิกจ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง  10 ก.พ. 2553   
ตารางสรุปสิทธิการเบิกจ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง จำแนกตามสิทธิ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิบัตรทอง), สำนักงานประกันสังคม, กรมบัญชีกลาง (สิทธิ์ข้าราชการ)
 คำแนะนำเกี่ยวกับ อาหารสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง Update เป็น Version PDF  6 พ.ย. 2552   
คำแนะนำเกี่ยวกับ อาหารสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง โดย ร.ศ.วลัย อินทรัมพรรย์ Update เป็น Version PDF
 คำแนะนำเกี่ยวกับ อาหารสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Update เป็น Version PDF  5 พ.ย. 2552   
คำแนะนำเกี่ยวกับ อาหารสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดย ร.ศ.วลัย อินทรัมพรรย์ Update เป็น Version PDF
 อาหารบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต Update เป็น Version PDF  4 พ.ย. 2552   
อาหารบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต โดย ร.ศ. ชวลิต รัตนกุล Update เป็น Version PDF
 File สไลด์ เรื่อง “โครงการวิจัย การประมาณความชุกของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย”  26 ส.ค. 2552   
File สไลด์ เรื่อง “โครงการวิจัย การประมาณความชุกของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย” Screening and Early Evaluation of Kidney Disease Thai-SEEK project จากงานประชุมใหญ่ประจำปี 2552 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต ปี 2552  5 ส.ค. 2552   
แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต ปี 2552 คลิ๊กเพื่อ Download
 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช) (สิทธิบัตรทอง) เรื่อง แนวทางการชดเชยค่าฟอกเลือด และ การใช้ยา Erythropoietin มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2552  4 ส.ค. 2552   
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช) (สิทธิบัตรทอง) เรื่อง แนวทางการชดเชยค่าฟอกเลือด และ การใช้ยา Erythropoietin มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2552 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 สิทธิบัตรทองสำหรับ การฟอกเลือด ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.  16 มี.ค. 2552   
สิทธิบัตรทองสำหรับ การฟอกเลือด ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คลิ๊ก เพื่อ download PDF
 สิทธิบัตรทองสำหรับ การฟอกเลือด ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  3 มี.ค. 2552   
สิทธิบัตรทองสำหรับ การฟอกเลือด ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คลิ๊ก เพื่อ download PDF
 สิทธิบัตรทองสำหรับ การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  3 มี.ค. 2552   
สิทธิบัตรทองสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คลิ๊ก เพื่อ download PDF
 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม แก้ไขปรับปรุง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีบำบัดทดแทนไต ประกาศ ณ วันที่ 4 กพ 52  10 ก.พ. 2552   
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม แก้ไขปรับปรุง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีบำบัดทดแทนไต ประกาศ ณ วันที่ 4 กพ 52 คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียดที่น่าสนใจครับ 10 กพ 52; Update 12 กพ 52
 สไลด์ชุดความรู้โรคไต เนื่องในวันไตโลก ปี 2552 เรื่อง “การดูแลรักษาโรคไตเรื้อรัง ก่อนการบำบัดทดแทนไต”  2 มี.ค. 2552   
สไลด์ชุดความรู้โรคไต เนื่องในวันไตโลก ปี 2552 เรื่อง “การดูแลรักษาโรคไตเรื้อรัง ก่อนการบำบัดทดแทนไต” จัดทำโดย คณะอนุกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย คลิ๊ก เพื่อ download Slide PDF
 สไลด์ชุดความรู้โรคไต เนื่องในวันไตโลก ปี 2552 เรื่อง “ความดันโลหิตสูงกับโรคไต”  2 มี.ค. 2552   
สไลด์ชุดความรู้โรคไต เนื่องในวันไตโลก ปี 2552 เรื่อง “ความดันโลหิตสูงกับโรคไต” จัดทำโดย คณะอนุกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย คลิ๊ก เพื่อ download Slide PDF
 สไลด์ชุดความรู้โรคไต เนื่องในวันไตโลก ปี 2552 เรื่อง “ความรู้โรคไตสำหรับประชาชน ทำอย่างไรไตไม่วาย”  2 มี.ค. 2552   
สไลด์ชุดความรู้โรคไต เนื่องในวันไตโลก ปี 2552 เรื่อง “ความรู้โรคไตสำหรับประชาชน ทำอย่างไรไตไม่วาย” จัดทำโดย คณะอนุกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย คลิ๊ก เพื่อ download PDF
 File สไลด์เรื่อง Tropical Renal Disease โดย อ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข  30 ธ.ค. 2551   
File สไลด์เรื่อง Tropical Renal Disease โดย อ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข ในการประชุม Short Course in Nephrology ที่ผ่านมา สำหรับ download ไว้ศึกษาเพิ่มเติมครับ
 แนวทางปฏิบัติ “การเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม” ฉบับปี พ.ศ. 2550  4 ส.ค. 2551   
แนวทางปฏิบัติ “การเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม” ฉบับปี พ.ศ. 2550 สำหรับแพทย์และพยาบาลโรคไตที่ยังไม่ได้รับฉบับเป็นเล่มที่แจกให้ สามารถ Download version PDF ได้ที่นี่ครับ
 อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต 1. ระยะก่อนล้างไต 2. ผู้ป่วยฟอกเลือด 3. ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง  16 ก.ค. 2550   
ท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ที่ต้องการข้อมูลด้านอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตประเภทต่างๆ คือ 1. ระยะก่อนล้างไต 2. ผู้ป่วยฟอกเลือด 3. ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สามารถเปิดดูบทความโดยเข้าสู่หน้า "อาหารสำหรับผู้ป่วย" ที่เป็นเมนูใต้เมนูหลัก ได้ครับ
 ความรู้เกี่ยวกับโรคไตที่ควรทราบ  6 ก.ค. 2550   
ไตเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินปัสสาวะซึ่งมีหน้าที่สร้างปัสสาวะ ทางเดินปัสสาวะประกอบด้วยส่วนต่างๆ 4 ส่วน คือ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และ ท่อปัสสาวะ ...หน้าที่สำคัญของไตคือการสร้างปัสสาวะซึ่งจะช่วยขับของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ และช่วยในการรักษาความปกติของน้ำและเกลือแร่ของร่างกาย นอกจากนั้นไตยังมีหน้าที่ในการสร้างสารที่ควบคุมความดันโลหิต และสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ดังนั้นเมื่อไตทำงานน้อยลงมักเกิดปัญหาความดันโลหิตสูงและโลหิตจางร่วมด้วย...
 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไต  18 พ.ค. 2550   
การปลูกถ่ายไต คือการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยการใช้ไตจากผู้อื่น (ซึ่งผ่านการตรวจแล้วว่าสามารถเข้ากันได้) ให้มาทำหน้าที่แทนไตเก่าของผู้ป่วยที่สูญเสียหน้าที่ไปอย่างถาวรแล้ว ปัจจุบันถือเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายทั้งในวัยเด็กและผู้ใหญ่ ......
 หนังสือ กลเม็ดเคล็ดลับ ทำอย่างไรไตไม่วาย  21 เม.ย. 2550   
หนังสือ กลเม็ดเคล็ดลับ ทำอย่างไรไตไม่วาย ในโครงการป้องกันไตวายเรื้อรังแบบบูรณาการ จัดทำคณะอนุกรรมการป้องกันโรคไตวายเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย บรรณาธิการ: นพ.ทวี ศิริวงศ์, นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 คู่มือผู้ป่วย: การรักษา โรคไตวายเรื้อรังจากโรคเบาหวาน  26 มี.ค. 2550   
บางทีงานที่ยากมากที่สุดของคนทั่วไปที่มีปัญหาความเจ็บป่วยรุนแรง คือ การค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่ไม่มีอคติ ข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ให้ได้มากพอที่จะตัดสินใจทางเลือกที่ยากแก่การตัดสินใจได้ ดังเช่นผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวานที่มีอาการต่างๆ แย่ลง...
 World Kidney Day วันไตโลก  23 ก.พ. 2550   
โดย ศ.พญ.ลีนา องอาจยุทธ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เมื่อปลายปี 2548 ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับคำเชิญชวนจากองค์กรสากล สมาพันธ์มูลนิธิโรคไต และสมาคมโรคไตนานาชาติ คือ International Federation of Kidney Foundation ...
 การรักษาโรคโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไต  23 ก.พ. 2550   
สารปรุงแต่งอาหาร เช่น ผงชูรส ผงฟู ยากันบูด ก็มีโซเดียมแต่มีน้อย อาหารหลักธรรมชาติ เช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผัก ผลไม้ ให้โซเดียมแก่ร่างกายน้อย น้ำดื่มที่เหมาะสม อาจพิจารณาน้ำดื่มที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไตออกเป็น 2 ประเด็น...
แสดงหน้าละ 50 รายการ : 1 2  

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย     
ติดต่อ Web Master : sathit@edu.vajira.ac.th     
View counter stats