สาระความรู้เรื่องโรคไต

หนังสือ กลเม็ดเคล็ดลับ ทำอย่างไรไตไม่วาย
21 เม.ย. 2550


หนังสือ "กลเม็ดเคล็ดลับ ทำอย่างไรไตไม่วาย"
ในโครงการป้องกันไตวายเรื้อรังแบบบูรณาการ
จัดทำคณะอนุกรรมการป้องกันโรคไตวายเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
บรรณาธิการ: นพ.ทวี ศิริวงศ์, นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย
โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง สัญญาณเตือนโรคไต และเคล็บลับในการป้องกัน

เหมาะสำหรับทุกท่านที่เป็นผู้ป่วยหรือไม่เป็นผู้ป่วยก็ตาม ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันไตวาย

Download ไฟล์ PDF ด้านล่างครับ

นพ. ธนิต จิรนันท์ธวัช: Web Master   


Attach Files
 คำนำ-สารบัญ
 ตอน1
 ตอน2
 ตอน3
 ตอน4
 ตอน5
 ตอน6
 ตอน7
 ผนวก
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย     
ติดต่อ Web Master : sathit@edu.vajira.ac.th     
View counter stats