ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
  ประวัติชมรม
  คณะกรรมการชมรม
  สมาชิกชมรม
  ข่าวสาร
  วิชาการ
  บริการตอบปัญหา
  ติดต่อชมรม
ชื่อ-นามสกุล :
 
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :
 
     
หมายเหตุ :
 • เฉพาะแพทย์และพยาบาลเท่านั้น
 • ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ เช่น "สมชาย ใจดี"
 •  
   
   
   

        

   

     

     ยินดีต้อนรับสู่ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

   
                   

    
     v  ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
  ด้วยความตั้งใจของกลุ่มพยาบาลไตเทียม     เพื่อที่จะเห็นความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของพยาบาลที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทย จนถึงขณะนี้ชมรมฯ ของเรา มีสมาชิกกว่าพันคน   ซึ่งการก่อตั้งชมรมพยาบาลโรคไตฯ  นี้  สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีก็ด้วยความเมตตากรุณาของนายแพทย์ฉันทกรณ์ ชุติดำรง อดีตอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ที่ช่วยจุดประกายความคิด รวมทั้งให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ ทางชมรมฯจึงขอกราบขอบพระคุณท่านที่ให้ความกรุณาต่อชมรมฯ และขอขอบคุณกลุ่มพยาบาลที่เริ่มก่อตั้งชมรมฯ ในอดีต    ตลอดจนผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งชมรมฯ    รวมทั้งสมาชิกทุกๆท่านที่ให้ ความสนใจเป็นอย่างดี  มา ณ ที่นี้ 
        

   

                                       v  วัตถุประสงค์หนึ่งของการก่อตั้งชมรมพยาบาลโรคไต ฯ คือ  การประชาสัมพันธ์งานพยาบาลไตเทียม  ตอบปัญหาข้อสงสัย และให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติการพยาบาลโรคไตแก่สมาชิกและผู้สนใจ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันโรคไตและการบำบัดทดแทนไต   ในการณ์นี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางสมาคมโรคไตฯ ได้ให้พื้นที่ Website แห่งนี้  ให้ชมรมพยาบาลโรคไตฯ สามารถเผยแพร่ความและรู้ข่าวสารต่างของชมรมฯอีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าเยี่ยมชม Website ของเราได้ และช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะสิ่งดีๆ เข้ามาเพื่อการปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการต่อไป หวังว่าสมาชิกและผู้สนใจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจาก Website ของเรานะคะ  

                                                       เบญจพร  ลีละวัฒน์    :    ประธานชมรมพยาบาลโรคไตฯ ปี 2550
                                      

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                   

   

   

  .                                                                                                                                                                                                   

      
  อ่านข่าวสารของชมรมพยาบาลโรคไตทั้งหมดได้ที่นี่
     ไม่พบรายการข่าวสารของชมรมครับ

   

   

      
  อ่านบทความวิชาการของชมรมพยาบาลโรคไตทั้งหมดได้ที่นี่
     ไม่พบรายการข่าวสารของชมรมครับ

   

   

      
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ชมรมพยาบาลโรคไตผ่านเว็บไซต์ได้ที่นี่
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย     
  ติดต่อ Web Master : sathit@edu.vajira.ac.th     
  View counter stats