คนที่เป็นโรคไต เป็นอย่างไร?

คนที่เป็นโรคไต เป็นอย่างไร? คนที่เป็นโรคไต เป็นอย่างไร?
Watch the video