Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมพยาบาล TRT Coordinator รอบที่ 1/2567 (วันที่ 12 ก.ค.2567)

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้าอบรม ให้ทำการชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17-21 มิ.ย. 2567 เท่านั้น