Menu Close

**ประกาศ การสอบพยาบาลพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม รุ่นที่ 26 ประจำปี 2564 และ รุ่นที่ 27 ประจำปี 2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สมาคมโรคไตฯ จึงจัดให้มีการสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ด้านไตเทียมขึ้นพร้อมกัน 2 รุ่น ในปี 2565 ได้แก่ รุ่นที่ 26 ประจำปี 2564 (ซึ่งได้ทำการสมัครสอบไว้แล้ว) และ รุ่นที่ 27 ประจำปี 2565 ที่กำลังจะเปิดรับสมัครเดือนธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้