Menu Close

ประชาสัมพันธ์การสมัครดู Rerun งานประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปีฯ วันที่ 4-6 ส.ค. 2566 (รับเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในวันงาน)

*สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในงานประชุมที่ผ่านมา เท่านั้น