Menu Close

(ปิดรับสมัคร) ประชาสัมพันธ์การสมัครอบรม TRT Coordinator ประจำปี 2563

เนื่องจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรมพยาบาลผู้ประสานงานการลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต (TRT coordinator) โดยใช้โปรแกรม TRT system version 3 ซึ้งจะจัดอบรม 1 รอบ ใน วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30-16.00 น. (รอบละ 90 คน) อบรม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 8 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทั้งนี้ พยาบาลไตเทียมที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

>> ใบสมัครอบรม TRT Coordinator (สมัครออนไลน์)

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 6 พ.ย.2563 ทางเว็บไชด์ www.nephrothai.org**