Menu Close

ประชาสัมพันธ์งานประชุม ISRNM2022 ในรูปแบบ HYBRID ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 (GUANGZHOU,CHINA)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ISRNM2022 ในรูปแบบ HYBRID ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 ณ GUANGZHOU,CHINA บุคลากรที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดงานประชุมที่ด้านล่าง