Menu Close

ประชาสัมพันธ์งานประชุม 57th ANZSN Annual Scientific Meeting และ ANZSN-APSN Nephrology Transplantation Update Course วันที่ 17-19 ต.ค.2565

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม สามารถเข้าไปลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดงานประชุมได้ที่ ลงทะเบียนงานประชุมด้านล่าง