Menu Close

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Nephrology Meeting 2023 (ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.2566)

เนื่องด้วย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการ Nephrology Meeting ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566 หัวข้อเรื่อง “Core Curriculum in Glomerular Diseases” ณ ห้อง Fortune 1A – 3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคไต บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจ ผู้ที่สนใจสามารถดูลงทะเบียนได้ที่นี่