Menu Close

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ CKD Weekend 2023 “Holistic and Integrated Strategies for Excellent CKD Care” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เนื่องด้วย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ CKD Weekend 2023 ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพ โดยมี Theme: Holistic and Integrated Strategies for Excellent CKD Care การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อายุรแพทย์โรคไต กุมาร แพทย์โรคไต แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญสาขาไต