Menu Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง “การส่งผลแบบคัดกรองความเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง (CKD Risk Assessment) จากกิจกรรมวันไตโลก (ผลการตรวจหาปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะด้วย Strip Test)

>> จดหมายขอความร่วม…